top of page
Det at sælge en hvalp er et stort ansvar, hvor meget kan gå galt hvis ikke der er de rette overvejelser med i forløbet hos både familie og opdrætter. For at holde alt transparent for dig som hvalpekøber, kan du her læse "det med småt" inden du henvender dig.

Vilkår for køb af hvalp hos Kennel Fjodor
En hvalp hos Kennel Fjodor koster DKK 18.000,00 og i denne pris medfølger der:

DKK Stambog
DKK Købekontrakt
1. vaccination
Sundhedsattest
Hvalpen er 3 x ormebehandlet
Hvalpefoder til den første tid

 

I sjældne tilfælde kan prisen på en hvalp være lidt højere, hvis der har været særligt store omkostninger forbundet med kuldet set i forhold til det antal hvalpe der er kommet til verden. Det kan være i form af eks. dyrlægeomkostninger og udgifter til parring. I disse tilfælde vil du blive kontaktet og informeret, inden du beslutter om du endeligt ønsker at reservere en hvalp.

 

Hvis du er skrevet op til en hvalp bliver du kontaktet, når tæven har født og jeg er sikker på at alle hvalpe har det godt. Du inviteres på besøg, når hvalpene er fyldt 4 uger, hvor du endeligt kan reservere en hvalp af det køn du ønsker.
Jeg forbeholder mig retten til at udvælge hvalpen til dig, så hvalp og familie bliver matchet på bedste vis ift. hvalpens temperament og familiens ønsker og behov. Ønsker er naturligvis velkomne, men kan desværre ikke altid imødekommes. Jeg forbeholder mig altid retten til førstevalg og til at beholde flere hvalpe i et kuld, hvis jeg er i tvivl om hvilken / hvilke hvalpe jeg ønsker at beholde.
 

Ved 4-ugers besøget betales der et depositum på DKK 2.000,- som en gensidig garanti for vores aftale. Du får en kvittering med herfra.
 

Ved betaling af depositum for en hundehvalp hos Kennel Fjodor accepterer du følgende: 

1. Definitioner.

Depositum for en hundehvalp er en sikring af det aftaleforhold om salg af hvalp, som er indgået mellem sælgeren, Kennel Fjodor (herefter benævnt opdrætteren) og køberen (herefter benævnt hvalpekøberen).
 

2. Opdrætterens forpligtelser.

Ved at modtage depositum, forpligter opdrætteren sig til at reservere og levere en hundehvalp til hvalpekøberen, når hvalpen er blevet 8 uger gammel. Opdrætteren bekræfter modtagelsen af depositum ved at medgive hvalpekøberen en kvittering, hvor der står i hvilket kuld de har reserveret en hvalp og af hvilket køn. Det er alene opdrætteren som bestemmer fordelingen af hvalpe mellem de enkelte hvalpekøbere, så hver hvalpekøber får den hvalp, som opdrætteren mener passer bedst til den enkelte hvalpekøber.
 

3. Hvalpekøberens fortrydelsesret.

Hvis hvalpekøberen ønsker at annullere sin reservation, så forbeholder opdrætteren sig retten til helt eller delvist at benytte det indbetalte depositum til at modregne i de ekstra omkostninger som annulleringen af reservationen påfører opdrætteren. Hvis det lykkes at sælge hvalpen til normal pris og til normal tid (8 uger gammel) kan der blive tale om en evt. delvis tilbagebetaling af depositum. 
Hvis det ikke lykkes at sælge hvalpen til normal pris eller tid, beholder opdrætteren hele det indbetalte depositum.
 

4. Tilbagebetaling af depositum.

Hvis det mod forventning skulle vise sig, at en hvalp har alvorlige sundhedsmæssige eller kvalitetsmæssige problemer, kommer hvalpen slet ikke til salg, og opdrætter returnerer hele det indbetalte depositum til hvalpekøber. Mindre skønhedsmæssige fejl, som er uden betydning for hvalpens sundhed eller velvære, berettiger ikke hvalpekøber til at få sit depositum retur. 
Ved hvalpekøberens afhentning og betaling for hvalpen, modregnes det indbetalte depositum i den pris som hvalpekøberen betaler for hvalpen.

bottom of page